Calitatea apei reprezintă calitatea vieţii! Cu suflantele cu membrană SECOH, obţineţi cea mai bună aerare a bazinelor din staţiile de epurare!

În paralel cu dezvoltarea social-economică, atât in zonele urbane cât si in cele rurale, s-a impus și dezvoltarea sistemului de canalizare și colectare a apelor uzate dar și necesitatea epurării acestora. Apa uzată (menajeră, industrială preepurată și pluvială), adică apa folosită care se scurge prin toalete, chiuvete și sifoane trebuie să fie colectată și “curățată”, pentru a putea fi deversată în mediu, fără riscul de a răspândi boli sau de a distruge vegetația și fauna.
 
Stația de epurare – acel loc care ni se infațișeaza în minte drept urât mirositor – asigură non-stop procesul de tratare a apelor reziduale! Printr-o serie de procedee de curățare, are loc separea deșeurilor solide de cele lichide. Tot în cadrul acestui proces are loc extragerea substanțelor contaminante periculoase, astfel încât apa rezultată să fie suficient de curată pentru a putea fi eliberată în natură. Primele staţii de epurare au apărut în Anglia înca din secolul XIX, pornind de la o rețea de canalizări care rezolvase problema epidemiilor hidrice, dar făcea ca râul Tamisa să emane un miros pestilenţial. Între timp, s-au formulat exigenţe din ce în ce mai stricte privind cerinţele de protejare a mediului iar în scopul obţinerii unui randament de epurare cât mai înalt, epurarea apelor uzate a devenit o tehnologie foarte specializată.

Evacuarea apelor uzate fără a fi epurate sau epurate necorespunzător poate afecta, în primul rând, sănătatea publică. Tratarea apei este absolut necesară și ar trebui să i se acorde importanța cuvenită! Purificarea apelor menajere este un proces complex, în urma căruia apa epurată poate fi deversată în efluenți naturali. Epurarea apelor uzate se face prin mai multe etape în care se asigură reţinerea diferitelor substanţe din apele de scurgere: mecanice (primare), biologice (secundare) şi avansate (terţiare, prin procedee fizico-chimice). Asocierea celor trei faze de epurare pentru obţinerea unui randament sporit de îndepărtare a impurităţilor existente în apele reziduale brute. Aerarea este o etapă cheie în epurarea apelor uzate. Rolul acesteia este de a furniza oxigenul necesar pentru toate procesele de tratare aerobă. Aerarea trebuie să fie foarte puternică și asigurată continuu, orice întrerupere putând afecta procesul de epurare.
 
Fie ca vorbim despre apele de suprafaţă, apele subterane, apele de şiroire, apele industriale sau apele de la locuinţe, în urma procesului de epurare, apa tratată poate fi refolosită, după ce a fost supusă la preparare  avansată, protejând astfel mediul înconjurător. Staţiile de epurare reprezintă ansamblul de construcţii şi instalaţii, în care apele de canalizare sunt supuse proceselor tehnologice de epurare, iniţial prin metoda mecanică, în orice sistem de canalizare şi pentru orice emisar. Staţia de epurare a apelor uzate şi menajere cuprinde o instalaţie electrică, instalaţie necesară acţionării pompelor şi o instalaţie de aer comprimat, necesară procesului de aerare.
 
Epurarea biologică realizată în etapa secundară, constă în degradarea compuşilor chimici organici sub acţiunea microorganismelor, în prezenţa oxigenului dizolvat şi transformarea acestor produşi în substanţe nenocive. Unul dintre principalele echipamente ale modului de epurare este suflanta cu membrană, care îndeplineşte sarcina de alimentare cu oxigen a epuratorului biologic, asigurând aerari intense și prelungite. Suflantele SECOH sunt caracterizate atât prin dimensiunile mici și consumul scăzut de electricitate, printr-un nivel redus al zgomotului cât și prin durata de viaţă extinsă.

Dincolo de utilizarea suflantelor cu membrane - denumite și pompe de aer - in staţiile de epurare, acestea mai pot fi folosite și in alte aplicaţii:

 • Aerari de băi cu substanţe chimice și biologice
 • Acvacultură
 • Hidromasaj
 • Aplicaţii industriale medicale

Caracteristici suflante SECOH:

 • Debit de aer cuprins intre 20-500 litri/min
 • Presiune până la 250mbari (MAX)
 • Nivel scazut de zgomot
 • Protecţie termică integrată
 • Alimentare 230V 50Hz
 • Construcție compactă şi usoară
 • Consum scăzut de energie
 • Carcasă rezistentă
 • Racord de conectare inclus
 • Debit constant
loading...
 • secohgroup
 • secoh pumpgroup 840x580
 • secoh els150 840x580
 • secoh sv20 840x580
 • secoh el60 840x580
 • secoh sll50 840x580
 • secoh mkc510v 840x580

Product Manager Tehnica Fluidelor

Catalin Nicu
Tel. +4 0756 155 506
catalin@bibus.ro

Product Manager Tehnica Fluidelor

Cosmin Rogojan
Tel. +4 0752 155 504
cosmin@bibus.ro